Vedtægter HSPHI inviteres hermed til året generalforsamling i HSPK d. 8. juni 2021 kl. 19.00, i et af Sportsbyens mødelokaler.

 

Agendaen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020
 4. Fastsættelse af kontingentsatser
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til Bestyrelsen. Formanden og sekretæren er på valg 
 7. eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før GF. Evt. forslag skal sendes til info@hspk.dk.

 

Omkring fastsættelse af kontingentsatser så skal det oplyses, at bestyrelsen sammen med Holbæk Tennisklub arbejder intenst på og finansiere 4 nye padelbaner til de 2 foreninger. Det vil kræve en vedtagelse af et højere årskontingent på 500,00 pr. person (stadig ABOSLUT Danmark billigste padelforening, sammen med Holbæk Tennis Klub). Vi vil fremlægge planerne hvor vi er indtil nu, samt forslag til hvordan vi kan realisere den finansielle post til sådan et projekt.

 

Fordi vi stadig er i COVID-19 beredskab, så skal vi have skriftlig tilmelding fra hver enkelt person til om I kommer (meldes retur på info@hspk.dk).  Der er et forsamlingsloft på 50 person indendørs og skulle tilmeldingen overstige dette, så kommer bestyrelsen retur med forslag til alternativ afholdelse. Af hensyn til planlægningen, opfordres I til at melde tilbage inden den 2 juni 2021.

 

GF vil blive afholdt iht. de gældende COVID-19 regler, så al bevægelse rundt i Sportsbyen sker med mundbind på. Der vil være hånddesinfektion på alle borde og den nødvendige afstand vil blive overholdt.

 

Der vil være krav om fremvisning af gyldigt testsvar på en COVID-test, som er mindre end 72 timer gammel.

 

Bestyrelsen glæder sig til og se jer alle den 8. juni og der vil selvfølgelig blive budt på lidt vådt og tørt til de fremmødte.

 

De største padelhilsner

Bestyrelsen HSPK.

 


30. marts 2021

Vi har været i dialog med Sportsbyen, Holbæk Kommune og Holbæk Tennisklub om, at udnytte banerne fra 06.00-08.00 og 22.00-00.00, da vi er mange om de tider som har været til rådighed.

 

Vi har nu fået bekræftet, at lyset er programmeret til at kunne tændes også i de 2 tidsrum. Det betyder, at vi har åbnet op i booking kalenderen for de morgenfriske og for dem som gerne vil spille sent.

 

Nogle vil måske også se, at vi har givet Holbæk Tennis Klub tiderne på bane 2, tirsdag og onsdag fra kl. 06.00-12.00. Det var kompromiset, for en fordeling mellem de 2 klubber og det medlemsantal vi har i de respektive klubber.

 

Vi kommer meget snart til og melde datoer ud for de planlagte arrangementer, men skal lige have Corona restriktionerne helt på plads.

 

Vel mødt på banerne.

 

Bestyrelsen


Februar 21


Kammerater... så den gal igen.

 

Vigtig information til alle klubbens medlemmer.

 

For at kunne sende information om klubbens tiltag, kontingent, arrangementer osv. er det vigtigt, at i alle melder ind med jeres korrekte informationer.

Vi mangler mailadresser på en del af jer endnu. Send den venligst på info@hspk.dk hvis i ikke har modtaget mails fra os i år.

 

Vi havde i starten af 2020 65 medlemmer og sluttede året med at være 221 medlemmer. En fantastisk fremgang, som kun ser ud til at fortsætte.

Vi er allerede i årets spæde start, vokset med yderligere 45 nye medlemmer.

 

Derfor vil vi fremover skulle booke baner på en lidt anden måde end vi har gjort tidligere.

 

Det vil fra dags dato kun være muligt at have 2 bookninger i systemet af gangen.

Alle tider er på lige tidspunkter og 2 timer frem. 

Altså fra 10.00-12.00. 12.00-14.00. 14.00-16.00 og så fremdeles.

De tider der ligger inde i systemet nu og frem til og med den 19. Februar forbliver uændret.

De tider i må have booket fra den 20. Februar vil blive slettet og i skal ind og booke efter de nye regler.

 

Senest den 19. februar modtager alle, der har betalt for sæsonen 2021 den nye kode til hængelåsene.

 

Herfra ønskes alle medlemmer en fantastisk sæson med masser af padel.

Vi ses på banerne

Bestyrelsen.Holbæks nye Padel Klub


Som medlem i Sportsbyens Padel Klub får du mulighed for at booke dig ind på Sportsbyens Padel baner for kun 250 kr./året. 


Vi har adgang til til banerne 1+2 i tidsrummet 8-22 hver dag.


Bliv medlem

Du kan blive medlem ved at overføre 250 kr. til 

Reg.nr 9880, kontonr. 0000324893

 og sende en mail til info@hspk.dk med navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse.


Book baner

Der kan bookes baner via vores bookingsystem hos www.supersaas.dk.

Adgang tilsendes når du har betalt kontingent. 


Om Padel

Padel er en ketsjersport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80% tennis og 20% squash. Banen er lidt mindre end en tennisbane og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet. De grundlæggende regler er forklaret i det følgende, med det sigte at give en kort introduktion til spillet.


Du kan også se en kort videointroduktion til padel her.
De komplette og officielle padelregler kan læses her.


Om spillet
Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en serv. Holdene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel.
Bolden skal over på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden anden gang. 


Point
Der gives point til et hold, hvis:

 • Bolden rammer jorden på den anden banehalvdel mere end én gang
 • Hvis det andet hold rammer bolden med battet mere end én gang
 • Hvis bolden rører en modspiller
 • Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel


Man får point efter samme system som i tennis ”15, 30, 40, parti”. 6 partier giver et sæt og der spilles enten bedst af 3 eller 5 sæt.


Serv

 • For hvert parti skifter det servende hold.
 • Der serves underhåndsserv.
 • Bolden skal have været i kontakt med underlaget før den servende spiller slår til den. Både spiller og bold skal være bag servelinjen.
 • Første serv serves fra højre til venstre, hvorefter der skiftes side for hver point.
 • Man har ret til to serv hver gang der serves.
 • Bolden skal ramme i modstanderens servefelt eller på linjerne til feltet

Kontaktoplysninger


Sportsbyens Padel Klub

Sports Alle 1

4300 Holbæk


CVR nr.: 40013644


Tlf.: Kenneth Green Nielsen 21686653


Per Johansen

40636808


Torben Vesterdahl

21490426


Casper Glistrup

61 28 86 00


E-mail: info@hspk.dk