Generalforsamlingen HSPK 2020

Generalforsamlingen i HSPK 2020.


Referat fra generalforsamling HSPK 9. september 2020.

 

Formanden siger velkommen.

 

Valg af dirigent: Morten Sandal

Morten Sandal. Konstaterer at general forsamlingen er korrekt indkaldt. Der er mødt 18 stemmeberettiget op og 5 har givet fuldmagt.

Formandens beretning:

Glad for at se, hvor mange der er kommet til klubben.  Har indhentet hjælp, til den nuværende bestyrelse i form  af Kennet G Nielsen, Torben Vesterdahl og Per Johansen.

Vi er steget i medlemstal fra 71 til 194.

Gennemgang af regnskab:

Casper Glistrup gennemgår regnskab. Fortæller, at han valgte et billigere bookingsystem. 1800 kontra 16000.

Så er regnskabet godkendt.

Kontingent foreslås uændret. Spørgsmål fra Niels Gyldenkærne om der er tænkt på at samle penge ind ved evt arrangementer. Svaret er nej. Jan Kaiser spørger om man har tænkt over evt overdækning og han vil gerne hæve kontingent, hvis det kan ske. Kennet G Nielsen orienterer omkring priser.

Louise Nøhr. Spørger om økonomi i forhold til vedligeholdelse. Svar kommunen dækker alt vedligehold.

Thomas Halling spørger om der er max på antal medlemmer. Kenneth svarer at Dansk Padel forening vurderer, at med 2 baner er der grobund for 300-400 medlemmer.

 Louise Nøhr spørger om, man kan have gæste spillere med. 2 gange men 3 gang skal der betales kontingent.

Kontingentet er fastsat til 250 2021. Morten Sandal siger, at det kan tages på generalforsamling i februar.

Jesper Andersen spørger om der kan være problemer omkring kontingent i forhold til tennis. Svaret er nej.

 

Indkomne forslag: Ingen.

 

Valg til bestyrelse:

Formand: Kenneth Green Nielsen

Kasserer: Torben Vesterdahl

Sekretær: Per Johansen

Menige medlemmer: Niels Gyldenkærne Peter Thomsen

Suppleanter

Casper Glistrup

Thomas Halling

Revisorer

Morten Sandal

Tore Lynge

Revisor suppleant Jan Kaiser

 

 

Evt. 

Kenneth G Nielsen fortæller at generalforsamlingen er udsat pga Covid 19.

Der er indkøbt pointtavler. Vi har meldt os ind i Dansk Padel Forbund. Som støtte i forskellige turneringer etc.

 

Holbæk senior motion, er kontaktet, men har ikke ønsket at bruge muligheden.

Holbæk Sportsby har fremover mulighed for at udleje baner i hverdage fra 8-16.

Vi har dialog med Holbæk Tennis og Padel lub, i form af Martin Olsson.

HSPK ønsker at være en motionsklub.

Louise Nøhr spørger om der kan spørges om, der kan tilbydes intro kursus.

Klubben vil undersøge om evt medlemmer kunne stå for dette.

Tore spørger om der i  Dansk Padel forening er nogle der kan afholde det. Dette undersøges.

Klubmesterskaber, der er 3 tilmeldinger.

Louise G spørger om der kan laves faste intro hver måned. Bestyrelsen undersøger det.

 

Casper introducerer Holbæk Sportsbys Padelklub makkerbørs.

 

Der er opsat censorer på banerne. For at registrere aktivitet.

 

Kæder nye. Koder kommer senere.

Generalforsamlingen blev afsluttet af dirigenten.

 

 

 

Copyright ©  All Rights Reserved